gbru

Bibliotekaksiazki

  Uczelniana biblioteka mieści się w siedzibie Dobrej Uczelni przy ul. Meksykańskiej 6. Zbiory biblioteczne to około 20 tysięcy woluminów oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism specjalistycznych polskich i zagranicznych. Uczelnia dokłada wszelkich starań, by zapewnić studentom dostęp do najnowszych wydawnictw związanych z prowadzonymi kierunkami studiów, stale powiększając posiadane zbiory. Zdecydowana większość zasobów bibliotecznych to wydawnictwa z zakresu: administracji, informatyki, organizacji i zarządzania, ekonomii, logistyki, finansów, politologii, prawa oraz zagadnień dot. Unii Europejskiej.

W Czytelni jest stały dostęp do Internetu, który umożliwia czytelnikom korzystanie z informacji naukowej oraz przeszukiwanie dostępnych katalogów. O zasobach księgozbioru informują katalogi komputerowe (lokalne i internetowe). Do obsługi procesów bibliotecznych, katalogów i kartotek oraz wypożyczania służy program MOL 2000+. Książki można wyszukiwać według różnych kryteriów (autor, tytuł, redaktor, UKD, słowo kluczowe).

  

Istnieją również następujące katalogi:

  • katalog opisujący zawartość poszczególnych numerów Zeszytów Naukowych WSIZIA;
  • katalog tytułowy czasopism.

Biblioteka posiada dostęp do baz informacyjno-bibliograficznych (NUKAT). NUKAT jest katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich. Dostarcza informacji o dokumentach i miejscu ich przechowywania.

Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki możliwy jesti wyłącznie z komputerów Uczelni.

Współpracujemy z bibliotekami innych uczelni zarówno w trybie wypożyczeń międzyuczelnianych jak i wymiany wydawnictw własnych.

Ze zbiorów w czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, z wypożyczalni tylko studenci i pracownicy Uczelni po uprzednim zapisaniu się. Szczegółowe warunki korzystania określa „Regulamin Biblioteki WSIZiA”.Godziny pracy biblioteki


Poniedziałek - piątek 10.00 - 16.00

 dyżury sobotnio - niedzielne w danym miesiącu - informacja u p. Joanny Musiał

tel. (22) 616-15-66
 

 

Facebook - News