gbru

Kierunki i specjalnościadministracja1st administracja2st
bn1 bn2
bw1 dziennikarstwo
informatyka inz  logistyka inz