gbru

Podyplomowe & warsztaty

  • PROFESJONALNY BANKOWIEC

    Zajęcia prowadzone są przez wybitnych praktyków sektora bankowego, prawnego oraz przedstawicieli świata nauki, skierowane są do pracowników banków spółdzielczych oraz osób zainteresowanych poszerzerzeniem wiedzy z zakresu bankowości. 

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
    Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi są realizowane w ramach modułów dotyczących takich obszarów, jak m.in.: Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, czy też Doskonalenie „miękkich” kompetencji związanych z kierowaniem.

  • PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE
    W ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich są realizowane takie moduły, jak m.in.: Zarządzanie strategiczne, Strategie marketingowe, czy też Zarządzanie kapitałem ludzkim

  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (S-BHP)

 

                                                                                                 

 

Facebook - News