gbru

Rekrutacja krok po kroku

 

warunki
Krok 123

Krok 456 nowe


wpisowe

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
m_Bank w Warszawie


Nr 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001

      

* zgodnie z Regulaminem odpłatności za studia WSIZiA wpisowe jest wnoszone jednorazowo  i nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji nie przyjęcia kandydata na studia z przyczyn leżących po stronie Uczelni.