gbru

Opłaty / Czesne

OPŁATY dla KANDYDATÓW NA STUDIA 2016/2017 na pierwszym semestrze studiów.

 

 

ADMINISTRACJA - STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

 Studia I stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne 2600 zł 560 zł
 Studia niestacjonarne  2100 zł 460 zł

 
ADMINISTRACJA - STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

 Studia II stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne  2700 zł  580 zł
 Studia niestacjonarne  2200 zł 480 zł

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

 Studia I stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne  2600 zł  560 zł
 Studia niestacjonarne 2100 zł  460 zł

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)


 Studia II stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne  2700 zł  580 zł
 Studia niestacjonarne  2200 zł  480 zł

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

 

 Studia I stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne  2600 zł  560 zł
 Studia niestacjonarne  2200 zł  480 zł


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

 Studia I stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne  3000 zł  640 zł
 Studia niestacjonarne  2400 zł 520 zł

 

LOGISTYKA - STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

 

 Studia I stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne  2800 zł  600 zł
 Studia niestacjonarne  2200 zł  480 zł

 

LOGISTYKA - STUDIA INŻYNIERSKIE (I STOPNIA)

 Studia I stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne  3000 zł  640 zł
 Studia niestacjonarne 2300 zł  500 zł

 

 INFORMATYKA - STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

 

 Studia I stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne  2800 zł 600 zł
 Studia niestacjonarne 2200 zł  480 zł

 

INFORMATYKA - STUDIA INŻYNIERSKIE ( I STOPNIA)

 Studia I stopnia  Płatność semestralna  Płatność ratalna
 Studia stacjonarne  3000 zł  640 zł
 Studia niestacjonarne  2300 zł  500 zł

 

  

Czesne płacone semestalnie należy wpłacać:

  • w semestrze zimowym - do 20 września
  • w semestrze letnim     - do 20 lutego

 

Czesne płacone ratalnie należy wpłacać:

w semestrze zimowym:                             w semestrze letnim:

 

I rata- do 20 wrzesnia                               I rata - do 20 lutego

II rata-do 20 października                          II rata- do  20 marca

III rata- do 20 listopada                            III rata- do 20 kwietnia

IV rata- do 20 grudnia                              IV rata- do 20 maja

V rata- do 10 stycznia                              V rata- do 10 czerwca

 

  

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
m_Bank w Warszawie 

Nr 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001

 

 

Facebook - News