gbru

Kierunki i specjalności

Liczba miejsc na każdym kierunku jest ograniczona. Decyduje kolejność złożenia dokumentów.
Jesli chcesz zarezerwować sobie miejsce na kierunku studiów, którym jesteś zainteresowany
 to wpłać opłatę wpisową i złóż wypełniony formularz :)

rezerwacja 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - studia I stopnia - licencjackie

Bezpieczeństwo międzynarodowe 
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo informacyjne
Zarządzanie bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo zdrowotne


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - studia II stopnia - magisterskie

Bezpieczeństwo międzynarodowe 
Bezpieczeństwo państwa 
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo informacyjne
Zarządzanie bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo zdrowotne 
Ratownictwo medyczne
Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw

 

kierunki

ADMINISTRACJA - studia I stopnia - licencjackie

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 
Zamówienia publiczne 
Administracja publiczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
E - administracjaADMINISTRACJA - studia II stopnia - magisterskie


Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji 
Systemy finansowania projektów unijnych 
Zamówienia publiczne
Administrowanie turystyką krajową i zagraniczną
Administracja bezpieczenstwa wewnętrznego 
Administracja publiczna
Negocjacje i mediacje w administracji
Administracja służby zdrowia
Logistyka w administracji
Komunikacja społeczna w administracji
Zamówienia publiczne

                                            zeszytty
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia I stopnia - licencjackie

Bezpieczenstwo publiczne 
Zarządzanie kryzysowe
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Kryminologia stosowana 
Zarządzanie bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - studia I stopnia - licencjackie

Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
Dziennikarstwo internetowe i Nowe Media 
Dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne
Dziennikarstwo muzyczne 
Public relations
Kreowanie wizerunku osób i firm
Zarządzanie komunikacją w biznesie
Research medialny

2304                


LOGISTYKA - studia I stopnia - inżynierskie

Transport międzynarodowy
Logistyka w usługach i produkcji
Logistyka lotnictwa
Logistyka w bezpieczeństwie
Logistyka odzysku


INFORMATYKA - studia I stopnia - inżynierskie

Projektowanie systemów informatycznych
Grafika komputerowa
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Systemy informacji geograficznej
Bazy danych                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                 ulotka