gbru

Wykładowcy WIiT

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji - prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin
Prodziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji - dr inż. Magdalena Nowakowska

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Szabatin
prof. nadzw. dr inż. Sławomir Czepielewski
prof. nadzw. dr inż. Katarzyna Skroban
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Strzelecki
dr hab. inż. Janusz Dudczyk
dr Jerzy Jakubczak
dr inż. Grzegorz Janicki
dr inż. Marian Urbanek
dr inż. Andrzej Pelc
dr Andrzej Pielak
dr inż. Wiesław Błażejczyk
dr Grzegorz Nowak
dr Ewa Kępka
mgr inż. Dariusz Zmysłowski
mgr inż. Mariusz Kozioł
mgr inż. Krzysztof Łukowski
mgr Anna Klimkiewicz
Facebook - News