gbru

Strefa Nauki

Strefa Nauki to działalność naukowa Uczelni, która realizowana jest w kilku formach. Należą do nich badania naukowe oraz projekty badawcze, prowadzone przez pracowników naukowych Wydziałów Uczelni, zgodnie z profilem katedr, ukierunkowujące na rozwój naukowy. Działalność naukowa znajduje także odzwierciedlenie w organizowaniu konferencji naukowych i naukowo-dydaktycznych, na których prezentowane są wyniki badań naukowych.

Facebook - News